535 289 260 574 743 113 576 370 136 @ brd@pir.edu.pl

O szkoleniu online

z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze względu na swoje istotne znaczenie stało się ważnym zagadnieniem dla Ministerstwa Infrastruktury, samorządowych zarządców dróg oraz Policji.

Nasze szkolenie uczy nowego, lepszego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu drogowym i efektywniejszego wykorzystania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szkolenia stawiają na naukę umiejętnego i praktycznego podejścia do zagadnień z zakresu organizacji ruchu drogowego, jego projektowania i zarządzania nim, dzięki bogatemu programowi i przekazanej wiedzy Uczestnikom szkolenia.

Uczestnikami szkolenia online mogą być:

Przedstawiciele organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
Przedstawiciele policji wykonujących obowiązki służbowe z zakresu organizacji ruchu drogowego,
Przedstawiciele
zarządców dróg
Przedstawiciele instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego
Wykonujący w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Grupa max 30 osób

Czas 20 godzin 3 dni

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony:

Certyfikat

Dostęp do
platformy e-learningowej

E-materiały
szkoleniowe

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadr odpowiedzialnych za poprawę stanu BRD oraz rozwijanie współpracy w zakresie BRD pomiędzy organami administracji rządowej, administracji samorządowej, policji. Ponadto zostanie podniesiona świadomości społeczna w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez stosowanie w organizacji ruchu inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Efekt szkolenia to wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu.

Szkolenie będzie miało charakter dydaktyczno-warsztatowy w celu praktycznego przygotowania Uczestników szkolenia do opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

  • Obecność uczestnika w trakcie 3 dni zajęć,
  • Zwrot przez uczestnika wypełnionej ankiety ewaluacyjnej.Koszt uczestnictwa w szkoleniach w całości pokrywa Ministerstwo Infrastruktury ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.