535 289 260 574 743 113 576 370 136 @ brd@pir.edu.pl

Program szkolenia online

Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Dzień I
15.30 – 16:30

Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej

16.30 – 17:25

Wprowadzenie

  • Omówienie zakresu szkolenia, omówienie materiałów przydatnych podczas szkolenia, przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych urządzeń BRD oraz oznakowania. Omówienie Funduszu Dróg Samorządowych.
17:25 – 18:55

Sygnalizacja świetlna, a organizacja ruchu drogowego

  • Omówienie problematyki dotyczącej oceny projektów organizacji ruchu zawierających sygnalizację świetlną.
18:55 - 19:05

zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II
8:15 - 8:30

Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej

8:30 – 10:45

Zajęcia praktyczne – Projekt organizacji ruchu drogowego

  • Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla zadanej geometrii ulicy i skrzyżowania
10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:30

Projekt organizacji ruchu drogowego - omówienie

  • Omówienie i ocena przykładowych projektów organizacji ruchu drogowego.
12:30 – 13:15

Zajęcia praktyczne - Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego

  • Opracowywanie koncepcji uspokojenia ruchu na zadanym obszarze miasta / miejscowości
13:15 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Zajęcia praktyczne - Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego c.d.

  • Opracowywanie koncepcji uspokojenia ruchu na zadanym obszarze miasta / miejscowości.
15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 17:15

Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego - omówienie

  • Omówienia i ocena sporządzonej koncepcji uspokojenia ruchu drogowego na zadanym obszarze miasta/miejscowości.
17:15 – 17:25

Zakończenie i podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień III
8:15 - 8:30

Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej

8:30 - 10:00

Lokalne studium przypadku

  • Przeprowadzenie studium przypadku (od jednego do maksymalnie trzech przypadków) na bazie zgłoszonych przez uczestników miejsc problemowych z punktu widzenia zarządzania ruchem drogowym lub organizacji ruchu drogowego.
10:00 – 10:15

Przerwa

10:15 – 12:30

Zajęcia praktyczne - Analizy i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • Case study wybranego skrzyżowania lub odcinka drogi z danego województwa (powiatu lub gminy) - analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12:30 – 13:15

Przerwa obiadowa

13:15 – 14:45

Zajęcia terenowe - wirtualny spacer

  • Analiza wskazanego miejsca pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia