535 289 260 574 743 113 576 370 136 @ brd@pir.edu.pl

OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W SZKOLENIACH!

Szkolenia online z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Cykl bezpłatnych szkoleń online
realizowany przez > > >

Obejrzyj film

Przewiń w dół

Fundusze europejske Polska Ministerstwo infrastruktury Unia Europejska

Uczestnikami szkolenia online mogą być osoby zarządzające drogami oraz ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele zarządców dróg zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz policji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Grupa max. 30 osób

Czas 20 godzin / 3 dni

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony:

Certyfikat

Dostęp do
platformy e-learningowej

E-materiały
szkoleniowe

Do udziału w szkoleniach online zapraszamy w szczególności osoby, które:

Realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Chcą podnieść kwalifikacje z zakresu organizacji ruchu drogowego

Potrzebują usystematyzować i ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania ruchem drogowym

Chcą uniknąć problemów w zakresie projektowania lub zatwierdzania projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego

Chcą nauczyć się jak:

Opracowywać projekty z zakresu organizacji ruchu drogowego

Opracowywać koncepcję uspokajania ruchu na wybranym obszarze

Opiniować projekty z zakresu organizacji ruchu drogowego

Ustalać właściwe kryteria oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jak wziąć udział w szkoleniu online?

1

Wypełnij formularz

Zapisz się na szkolenie online, wypełniając prosty
formularz poniżej. Przyjęcie zgłoszenia
zostanie potwierdzone komunikatem.

2

Otrzymasz e-mail

Poinformujemy Ciebie o zakwalifikowaniu się
do udziału w szkoleniu online w
wybranym terminie przesyłając stosowną
wiadomość e-mail.

3

Zakwalifikowałeś się

Ostatnim krokiem, który dopełni formalności
zgłoszenia na wybrane przez Ciebie szkolenie, jest przesłanie nam
podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klikająć ‘Wyślij zgłoszenie’ oświadczam, iż znam i akceptuje warunki regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu, należy przedłożyć przed dniem rozpoczęcia szkolenia
następujące dokumenty: 

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełnione dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres email: brd@pir.edu.pl lub faksem: 
22 350 00 87. Ponadto oryginały dokumentów należy przesłać na adres oddziału w Olsztynie:

ul. Marka Kotańskiego 1,
10-167 Olsztyn

Dokumenty, które również mogą Ciebie zainteresować:

POBIERZ
PDF

Klauzula informacyjna dla uczestników

POBIERZ
PDF

Program szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

POBIERZ
PDF

Regulamin uczesnictwa oraz rekrutacji

POBIERZ
PDF

Zaproszenie Ministerstwo Infrastruktury